Πρώτη Μάθηση Δραστηριότητες BILINGUAL

$55.00
Current Stock:
Gift wrapping:
Options available
Shipping:
Calculated at Checkout

Πρώτη Μάθηση Δραστηριότητες BILINGUAL

For ages 5 +

All activities given in Greek and English

Κρατήστε τα μικρά παιδιά σας απασχολημένα κατά τη διάρκεια των διακοπών! - Εύκολα παράλληλα κείμενα και δραστηριότητες σε ελληνικά και αγγλικά. Περιλαμβάνει τις δραστηριότητες: - Ακολουθώντας οδηγίες - Χρωμάτισε και μάθε - Κόψε και κόλλησε - Κατηγοριοποίηση - Βάζοντας σε σειρά - Απαντήσεις Με το "Πρώτη μάθηση - Δραστηριότητες" η μάθηση μιας νέας γλώσσας γίνεται εύκολα μέσα από παράλληλα κείμενα. Κάθε δραστηριότητα δίνεται και στα ελληνικά και στα αγγλικά και τα παιδιά μπορούν να την κάνουν είτε στη μία γλώσσα είτε στην άλλη. Όσο περισσότερη εμπιστοσύνη και σιγουριά αποκτούν στη γνώση της νέας γλώσσας τόσο περισσότερο μπορούν να χρησιμοποιούν και τις δύο. Το γεγονός ότι τα κείμενα και οι δραστηριότητες δίνονται ταυτόχρονα και στις δύο γλώσσες βοηθάει επίσης τους γονείς και τους δασκάλους στην προσπάθειά τους να υποστηρίξουν τη μαθησιακή διαδικασία των παιδιών τους.

303 pages