Childrens Illustrated Greek BIBLE

$49.95 $29.95
You save $20.00
Current Stock:
Shipping:
Calculated at Checkout

Childrens Illustrated Greek BIBLE

HARD COVER

Colour

H BIBΛOΣ, H OΠOIA ΠEPIΛAMBANEI THN ΠAΛAIA KAI THN KAINH ΔIAΘHKH, AΠOTEΛEI TO IEPO BIBΛIO TOY XPIΣTIANIΣMOY MEΣA AΠO TO OΠOIO AΠOKAΛYΠTETAI O ΘEIOΣ ΛOΓOΣ KAI TO ΘEIO ΘEΛHMA ΓIA TH ΣΩTHPIA TOY ANΘPΩΠOY.H ΠAPOYΣA EKΔOΣH AΠOΔIΔEI ME ΓΛAΦYPOTHTA TO ΠNEYMA THΣ ΠAΛAIAΣ KAI THΣ KAINHΣ ΔIAΘHKHΣ, KAΘIΣTΩNTAΣ TA MHNYMATA TΩN IEPΩN AYTΩN KEIMENΩN ΠPOΣITA ΣTO EYPY KOINO MEΣΩ THΣ ΠPOΣEΓMENHΣ ΔIAΣKEYHΣ TOYΣ, H OΠOIA OMΩΣ MENEI ΠIΣTH ΣTO APXIKO KEIMENO. ΠAPAΛΛHΛA, H EΠIMEΛHMENH KAI ΠΛOYΣIA EIKONOΓPAΦHΣH AΠOΔIΔEI KAI EIKAΣTIKA TO ΠNEYMA TOY KEIMENOY, AKOΛOYΘΩNTAΣ TH BYZANTINH EIKONOΓPAΦIKH ΠAPAΔOΣH KAI KAΘIΣTΩNTAΣ TO ΠAPON BIBΛIO EYXAPIΣTO ΓIA TOYΣ ANAΓNΩΣTEΣ OΛΩN TΩN HΛIKIΩN.