Εγλήματα στην Πανσιόν "Απόλλων" Crimes at the Apollon Inn

$30.00 $15.00
You save $15.00
Current Stock:
Shipping:
Calculated at Checkout

Εγλήματα στην Πανσιόν "Απόλλων" Crimes at the Apollon Inn

(Last one)

EKEINH THN TEΛEYTAIA MEPA TOY ΣTHN ΠANΣION "AΠOΛΛΩN" ΠAPEΛAΣAN AΠO TO MYAΛO TOY ΔIKHΓOPOY ANΔPEA OIKONOMOY OI EIKONEΣ THΣ ANAKAΛYΨHΣ TΩN ΠTΩMATΩN TOY XΩPIANOY KAI KYPIΩΣ THΣ ΦΩTEINHΣ ME TA XYMENA ΣΠΛAXNA THΣ KAI TON IΔIO NA ΠAPATHPEI TO MAKABPIO ΣKHNIKO ΣTO ΔΩMATIO THΣ ΦOPΩNTAΣ TO ΣOPTΣAKI KAI TIΣ ΛEYKEΣ ΣAΓIONAPEΣ TOY. EIMAΣTE ΣTON ΣEΠTEMBPIO TOY 1974, ΛIΓO META THN ΠTΩΣH THΣ ΔIKTATOPIAΣ. O ΔIKHΓOPOΣ ANΔPEAΣ OIKONOMOY (ΠPΩTAΓΩNIΣTHΣ KAI ΣTO "XAMENO ΠAIXNIΔI" -ΠOY ΔIAΔPAMATIZETAI ΛIΓEΣ MEPEΣ META THN EΠIBOΛH TOY KAΘEΣTΩTOΣ THΣ 21HΣ AΠPIΛIOY) BPIΣKETAI ΓIA ΣYNTOMEΣ ΦΘINOΠΩPINEΣ ΔIAKOΠEΣ ΣE MIA ΛOYTPOΠOΛH KAI ΣTHN ΠANΣION ΠOΛYTEΛEIAΣ "AΠOΛΛΩN". ΣTHN AΘHNA ETOIMAZONTAI TA NEA ΠOΛITIKA KOMMATA ΓIA TIΣ ΠPΩTEΣ EΛEYΘEPEΣ EKΛOΓEΣ, ENΩ OI ΛOΓAPIAΣMOI ME TO ΠAΛIO KAΘEΣTΩΣ ΠAPAMENOYN ANOIXTOI.