Η Ελληνική Μυθολογία ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Greek Mythology

$35.00
Current Stock:
Gift wrapping:
Options available
Shipping:
Calculated at Checkout

Η Ελληνική μυθολογία Γραμμένη το 150 π.Χ. - Αρχαίο κείμενο και νεοελληνική απόδοση

Greek Mythology in 150 BC - The ancient text in Modern Greek translation. Includes the Ancient Text.

Απολλόδωρος ο Ασκληπιάδου Αθηναίος "Γραμματικός". Έζησε στην Αλεξάνδρεια γύρω στο 180-109 π.Χ. Τα έργα του ήταν προς χρήση των μαθητών της εποχής και ήταν περιζήτητα για την έντεχνη συγκεφαλαιωτική τους αφήγηση. Έγραψε "Περί θεών", Περί Σώφρονος", "Περί επιχάρμου", "Χρονικά", "Περί Νεών", "Περί γης"