Λέξη λέξη Word by Word Text Book

Deltos
$40.00
Current Stock:
Gift wrapping:
Options available
Shipping:
Calculated at Checkout

This book is for more advanced students of Modern greek as a foreign language.

It is divided up thematically into 20 units.

Each unit contains texts, illustrations, information, vocabulary, Greek cultural icans, personalities, artwork and literary extracts.

It is a complete course and is highly recommended by the Bilingual Bookshop website and the teachers of our Greek classes.

Το βιβλίο απευθύνεται σε ενήλικες μαθήτριες/μαθητές που διδάσκονται την ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα και βρίσκονται στο προχωρημένο επίπεδο γλωσσομάθειας.
Στόχος του εγχειριδίου είναι να βελτιώσει τις δεξιότητες των σπουδαστριών/σπουδαστών στη χρήση της ελληνικής γλώσσας, τόσο στο γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο. Για το σκοπό αυτό έχουν επιλεγεί θέματα ειδικού αλλά και γενικότερου ενδιαφέροντος, που εμπλουτίστηκαν μ'ένα ευρύτατο «λεξιλογικό ρεπερτόριο».

Το βιβλίο περιλαμβάνει είκοσι επίκαιρες και συνάμα ενδιαφέρουσες θεματικές ενότητες που πλαισιώνονται από φωτογραφίες, κείμενα, λεξιλόγιο, ποικίλες ασκήσεις και δραστηριότητες, εικόνες έργων ελληνικής τέχνης και πολιτισμού καθώς και ορισμένα λογοτεχνικά αποσπάσματα. Το παραπάνω υλικό προορίζεται ως βάση για τη διδασκαλία γραμματικών δομών, όπως και την ανάπτυξη στρατηγικών επικοινωνίας και γλωσσικών δεξιοτήτων.

191 pages

Soft Cover

Deltos Publishers